Πώς η ψυχή κινεί το σώμα και ποια η αρχή της κινήσεως του ζώου

Ηow the soul moves the body and what is the origin of the animals motion

Ηow the soul moves the body and what is the origin of the animals motion

 

Μένει λοιπόν να εξετάσουμε πώς η ψυχή κινεί το σώμα, και ποια είναι η αρχή της κινήσεως του ζώου. Διότι στα υπόλοιπα, αν εξαιρέσουμε την κίνηση του σύμπαντος, η κίνηση προκαλείται από τα έμψυχα, αρκεί να μην κινούνται το ένα από το άλλο με το να προσκρούουν το ένα στο άλλο. Γι’ αυτό και όλες οι κινήσεις τους έχουν πέρας. Και προπαντός οι κινήσεις των εμψύχων. Διότι όλα τα ζώα και κινούν και κινούνται για κάποιον σκοπό, ώστε πέρας σ’ αυτά κάθε κινήσεως είναι αυτό: ο σκοπός. Συνεχίστε την ανάγνωση του “Πώς η ψυχή κινεί το σώμα και ποια η αρχή της κινήσεως του ζώου”

Τι είναι αυτό που μας κινεί

What it is that makes us move

What it is that makes us move

 

Φαίνεται πάντως πως δύο είναι αυτά που κινούν: ή η όρεξη ή ο νους, αν θα θεωρούσε κανείς τη φαντασία ως ένα είδος νοήσεως. Διότι πολλοί, αντίθετα από την επιστήμη, ακολουθούν τις φαντασίες, και εκτός αυτού στα άλλα ζώα δεν υπάρχει νόηση ούτε συλλογισμός, αλλά φαντασία. Συνεχίστε την ανάγνωση του “Τι είναι αυτό που μας κινεί”