Σε τι διαφέρει η σύνεση από τη φρόνηση

What is the difference between understanding and practical wisdom

What is the difference between understanding and practical wisdom

 

Είναι δε η σύνεση (η δύναμη του να αντιλαμβάνεται και να κατανοεί κανείς καλώς) και η ασυνεσία (η έλλειψη κατανοήσεως ή αντιλήψεως), από τις οποίες ονομάζουμε τους συνετούς και τους ασύνετους, ούτε εντελώς το ίδιο με την επιστημονική γνώση ή τη γνώμη (αφού όλοι θα ήταν συνετοί), ούτε κάποια από τις κατά μέρος επιστήμες, όπως η ιατρική σχετικά με τα υγιεινά ή η γεωμετρία σχετικά με τα μεγέθη· αφού η σύνεση δεν έχει να κάνει ούτε με τα αΐδια και αμετάβλητα ούτε με οτιδήποτε που γίνεται, αλλά με όσα θα προβληματιζόταν κανείς και θα συλλογιζόταν. Συνεχίστε την ανάγνωση του “Σε τι διαφέρει η σύνεση από τη φρόνηση”

Την αρετή του σώματος πολλοί αγάπησαν, της ψυχής όμως λίγοι

Tin areti tou somatos polloi tin agapisan tis psychis omos ligoi

Tin areti tou somatos polloi tin agapisan tis psychis omos ligoi

 

Αλλά κι εκείνο πιστεύω, την αρετή του σώματος πολλοί αγάπησαν, εκείνην όμως της ψυχής και πάρα πολύ λίγοι· διότι την μεν όλοι μπορούν να τη δουν, την δε μόνον όσοι γνωρίζουν. Ένδειξις τούτου η δια των αισθήσεων τέρψις· διότι πάντοτε αισθανόμενοι χαίρουν οι άνθρωποι, και η αίσθησις είναι κάποια διάκρισις. Συνεχίστε την ανάγνωση του “Την αρετή του σώματος πολλοί αγάπησαν, της ψυχής όμως λίγοι”