Ετικέτα φαντασία

Ηow the soul moves the body and what is the origin of the animals motion

Πώς η ψυχή κινεί το σώμα και ποια η αρχή της κινήσεως του ζώου

  Μένει λοιπόν να εξετάσουμε πώς η ψυχή κινεί το σώμα, και ποια είναι η αρχή της κινήσεως του ζώου. Διότι στα υπόλοιπα, αν εξαιρέσουμε…