Τι προτιμότερο, υγεία μετά πενίας ή πλούτος μετά νόσου;

Τi protimotero ygeia meta penias h ploutos meta nosou

Τi protimotero ygeia meta penias h ploutos meta nosou

 

Ο μεν πλούτος, αν και δι’ άλλο αιρετός (παν όργανο δι’ άλλο αιρετό, δι’ όποια η χρήσις αυτού), ωστόσο και καθ’ αυτό αιρετός, καθότι αγαθό, και δι’ αυτού δυνάμεθα να ευεργετούμε και να βοηθάμε τους φίλους και προς ευδαιμονία συμβάλλει, και επιπλέον ευκολότερα ο πλούσιος θεραπεύεται απ’ ό,τι ο υγιής πλουτίζει. Δια ταύτα, αν και μετά νόσου μιχθείς, προτιμότερος της υγείας, πολύ δε περισσότερο μιχθείσης αυτής μετά της πενίας. Συνεχίστε την ανάγνωση του “Τι προτιμότερο, υγεία μετά πενίας ή πλούτος μετά νόσου;”

Γιατί προτιμότερη η ευεξία της υγείας

Giati protimoter h eyexia tis eigias

Giati protimoter h eyexia tis eigias

 

Αν η μεν υγεία είναι δι’ αυτή αιρετή και μη δι’ άλλο η δε ευεξία χάριν της υγείας γίνεται, το δε δι’ αυτό και μη δι’ άλλο προτιμότερο του δι’ άλλου και μη δι’ αυτό, τότε προτιμότερη η υγεία της ευεξίας. Ακόμη, αν το μεν πολυχρονιότερο είναι προτιμότερο η δε υγεία πολυχρονιότερη της ευεξίας (διότι δύναται κάποιος να είναι δια βίου υγιής μηδέποτε ευεκτικός), τότε η υγεία προτιμότερη της ευεξίας.

Συνεχίστε την ανάγνωση του “Γιατί προτιμότερη η ευεξία της υγείας”