Πότε και πώς πράττουμε

When and how we act

When and how we act

 

Πώς όμως σκεπτόμενοι άλλοτε πράττουμε και άλλοτε δεν πράττουμε, και κινούμαστε, και δεν κινούμαστε; Φαίνεται πως συμβαίνει το ίδιο περίπου και όταν διανοούμαστε και συλλογιζόμαστε για πράγματα αμετάβλητα (όπως τα μαθηματικά). Συνεχίστε την ανάγνωση του “Πότε και πώς πράττουμε”