Με πόσους τρόπους λέγεται η στέρηση

The various ways privation is spoken of

The various ways privation is spoken of

 

Κατά έναν λοιπόν τρόπο λέμε πως ένα πράγμα στερείται κάτι, όταν δεν διαθέτει ένα από εκείνα τα πράγματα που δίνονται από τη φύση, ακόμη κι αν αυτό το ίδιο δεν το διαθέτει εκ φύσεως, όπως, για παράδειγμα, λέμε πως τα φυτά στερούνται οφθαλμών. Συνεχίστε την ανάγνωση του «Με πόσους τρόπους λέγεται η στέρηση»