Τα πειστικά μέσα ενός ρητορικού λόγου

the-persuasive-means-of-a-rhetorical-speech

Τhe persuasive means of a rhetorical speech

 

Τα πειστικά μέσα ενός ρητορικού λόγου είναι τριών ειδών. Ένα μέρος βρίσκεται στο ήθος του ομιλητή, ένα άλλο στο να διαθέτει τον ακροατή αναλόγως, και ένα τρίτο στον ίδιο τον λόγο, με το να αποδεικνύει ή να φαίνεται πως αποδεικνύει κάτι. Συνεχίστε την ανάγνωση του «Τα πειστικά μέσα ενός ρητορικού λόγου»