Πότε και πώς πράττουμε

When and how we act

When and how we act

 

Πώς όμως σκεπτόμενοι άλλοτε πράττουμε και άλλοτε δεν πράττουμε, και κινούμαστε, και δεν κινούμαστε; Φαίνεται πως συμβαίνει το ίδιο περίπου και όταν διανοούμαστε και συλλογιζόμαστε για πράγματα αμετάβλητα (όπως τα μαθηματικά). Συνεχίστε την ανάγνωση του “Πότε και πώς πράττουμε”

Σε τι διαφέρει η πράξη από την ποίηση

Se ti diaferei h praxh apo tιn poihsh

Se ti diaferei h praxh apo tιn poihsh

 

Από τα πράγματα που ενδέχεται να έχουν κι αλλιώς (αυτά είναι τα μεταβλητά και μη σταθερά), κάποια είναι ποιητά και κάποια πρακτά. Και από τα πρακτά άλλα γίνονται σύμφωνα με την προαίρεση και άλλα σύμφωνα με την τέχνη. Διότι σε όσες πράξεις γίνεται κάτι άλλο πέρα από την ίδια την ενέργεια (της πράξεως), σε τούτες η τέχνη είναι αρχή, όπως επί της ιατρικής. Διότι από την ιατρική κάτι άλλο γίνεται πέρα από την ίδια την ενέργεια του ιατρού· αφού η υγεία είναι τέλος (σκοπός, αποτέλεσμα) της ιατρικής και ακολουθεί στην ενέργεια (του ιατρού). Ομοίως δε και επί της στρατηγικής· διότι η νίκη ακολουθεί στην ενέργειά της ως ένα διαφορετικό τέλος πέρα από την ενέργεια. Συνεχίστε την ανάγνωση του “Σε τι διαφέρει η πράξη από την ποίηση”