Τι προτιμότερο, υγεία μετά πενίας ή πλούτος μετά νόσου;

Τi protimotero ygeia meta penias h ploutos meta nosou

Τi protimotero ygeia meta penias h ploutos meta nosou

 

Ο μεν πλούτος, αν και δι’ άλλο αιρετός (παν όργανο δι’ άλλο αιρετό, δι’ όποια η χρήσις αυτού), ωστόσο και καθ’ αυτό αιρετός, καθότι αγαθό, και δι’ αυτού δυνάμεθα να ευεργετούμε και να βοηθάμε τους φίλους και προς ευδαιμονία συμβάλλει, και επιπλέον ευκολότερα ο πλούσιος θεραπεύεται απ’ ό,τι ο υγιής πλουτίζει. Δια ταύτα, αν και μετά νόσου μιχθείς, προτιμότερος της υγείας, πολύ δε περισσότερο μιχθείσης αυτής μετά της πενίας. Συνεχίστε την ανάγνωση του “Τι προτιμότερο, υγεία μετά πενίας ή πλούτος μετά νόσου;”