Πώς λέγεται το πάθος

Ηow afection is spoken of

Ηow afection is spoken of

 

Πάθος λέγεται υπό μία έννοια η ποιότητα κατά την οποία ένα σώμα μπορεί να μεταβληθεί, όπως το λευκό και το μαύρο, το γλυκύ και το πικρό, ή βαρύτητα και η ελαφρότητα, και όσα άλλα παρόμοια. Συνεχίστε την ανάγνωση του «Πώς λέγεται το πάθος»