Πώς πρέπει να εξετάζουμε την ομοιότητα στα πράγματα

Ηow likeness should be considered in things

Ηow likeness should be considered in things

 

Την δε ομοιότητα πρέπει κανείς να την εξετάζει πάνω στα πράγματα που ανήκουν σε διαφορετικά γένη. Όπως δηλ. έχει ένα πράγμα προς κάποιο πράγμα, έτσι έχει ένα άλλο προς ένα άλλο. Π.χ. όπως έχει  η επιστήμη προς το επιστητό, έτσι έχει η αίσθηση προς το αισθητό (γνωστικές δηλ. των αντικειμένων τους). Και όπως έχει ένα πράγμα σε κάποιο πράγμα, έτσι έχει ένα άλλο σε ένα άλλο. Π.χ. όπως έχει η όψη στον οφθαλμό, έχει ο νους στη ψυχή (είναι δηλ. δυνάμεις). Και όπως η γαλήνη στη θάλασσα, η νηνεμία στον αέρα (καθένα τους δηλ. ηρεμία). Συνεχίστε την ανάγνωση του «Πώς πρέπει να εξετάζουμε την ομοιότητα στα πράγματα»