Σε τι διαφέρει ο κολασμός από την τιμωρία

The difference between chastisement and punishment

The difference between chastisement and punishment

 

Ο μεν κολασμός χάριν του πάσχοντος (εκείνου που τον υφίσταται) είναι, ενώ η τιμωρία χάριν του ποιούντος (εκείνου που την επιβάλλει). Συνεχίστε την ανάγνωση του “Σε τι διαφέρει ο κολασμός από την τιμωρία”