Πώς μπορεί να γίνει κάτι εκ του μη όντος

How something may come to be out of that which is not

How something may come to be out of that which is not

 

Επειδή κάθε τι που γίνεται ή από κάτι που υπάρχει γίνεται ή από κάτι που δεν υπάρχει, και μιας και από τα δύο αυτά είναι αδύνατον να γίνεται, αφού ούτε από αυτό που υπάρχει είναι δυνατόν να γίνει (διότι ήδη υπάρχει), ούτε από αυτό που δεν υπάρχει (διότι είναι αδύνατον να γίνει κάτι από κάτι που δεν προϋπάρχει), θεώρησαν κάποιοι εύλογο είτε ότι κανένα από τα πράγματα ούτε γίνεται ούτε φθείρεται, είτε ότι υπάρχει αυτό που δεν υπάρχει. Εμείς, ωστόσο, θα λύσουμε την απορία τους, αφού πρώτα αρχίσουμε λέγοντας με πόσους τρόπους λέγεται το ον (αυτό που υπάρχει). Συνεχίστε την ανάγνωση του “Πώς μπορεί να γίνει κάτι εκ του μη όντος”

Σε τι διαφέρει το καθεαυτό από το κατά συμβεβηκός αίτιο

Se ti diaferei to katheauto apo to kata symbebιkos aitio

Se ti diaferei to katheauto apo to kata symbebιkos aitio

 

Από τα αίτια άλλα είναι καθεαυτά και άλλα κατά συμβεβηκός. Γιατί όπως ακριβώς υπάρχει ον καθεαυτό και ον κατά συμβεβηκός, έτσι και αίτιο. Π.χ. στον άνθρωπο το ζώο καθεαυτό υπάρχει, ενώ το λευκό κατά συμβεβηκός· διότι το ζώο κατηγορείται κατά παντός ανθρώπου, ενώ το λευκό όχι. Συνεχίστε την ανάγνωση του “Σε τι διαφέρει το καθεαυτό από το κατά συμβεβηκός αίτιο”