Με ποιον τρόπο μετέχουν τα θνητά του αιωνίου και θείου

Ιn what way mortal creatures partake of the eternal and divine

Ιn what way mortal creatures partake of the eternal and divine

 

Ώστε πρώτα θα πρέπει να μιλήσουμε για την τροφή και τη γέννηση. Διότι η θρεπτική ψυχή και στα άλλα πλάσματα υπάρχει, και από τις δυνάμεις της ψυχής είναι η πιο κοινή και πρώτη, βάσει της οποίας υπάρχει η ζωή σε όλα τα ζώντα. Συνεχίστε την ανάγνωση του «Με ποιον τρόπο μετέχουν τα θνητά του αιωνίου και θείου»