Τι είναι η ανδρεία και πώς έχει σε σχέση με τη δειλία και τη θρασύτητα

What courage is and how it stands between cowardice and rashness

What courage is and how it stands between cowardice and rashness

 

Το φοβερό δεν είναι το ίδιο για όλους, αλλά λέμε φοβερό και κάτι που υπερβαίνει τις ανθρώπινες δυνατότητες. Αυτό λοιπόν είναι το λογικό φοβερό. Τα ανθρωπίνως όμως φοβερά διαφέρουν τόσο σε μέγεθος όσο και σε βαθμό· ομοίως δε και τα θαρραλέα. Συνεχίστε την ανάγνωση του «Τι είναι η ανδρεία και πώς έχει σε σχέση με τη δειλία και τη θρασύτητα»