Γιατί προτιμότερη η ευεξία της υγείας

Giati protimoter h eyexia tis eigias

Giati protimoter h eyexia tis eigias

 

Αν η μεν υγεία είναι δι’ αυτή αιρετή και μη δι’ άλλο η δε ευεξία χάριν της υγείας γίνεται, το δε δι’ αυτό και μη δι’ άλλο προτιμότερο του δι’ άλλου και μη δι’ αυτό, τότε προτιμότερη η υγεία της ευεξίας. Ακόμη, αν το μεν πολυχρονιότερο είναι προτιμότερο η δε υγεία πολυχρονιότερη της ευεξίας (διότι δύναται κάποιος να είναι δια βίου υγιής μηδέποτε ευεκτικός), τότε η υγεία προτιμότερη της ευεξίας.

Συνεχίστε την ανάγνωση του “Γιατί προτιμότερη η ευεξία της υγείας”