Σε τι διαφέρει το εσόμενο από το μέλλον

Peri eimarmenis book

Peri eimarmenis book

 

Θα απορούσε κάποιος και για το πώς λέγεται το “ό,τι ήταν να γίνει θα γίνει”, και αν ως εσόμενο ή ως μέλλον· γιατί αυτά διαφέρουν μεταξύ τους. Γιατί το μεν εσόμενο σημαίνει αυτό που σε κάθε περίπτωση θα αποβεί, όπως όταν πούμε “θα είναι χειμώνας ή καλοκαίρι ή έκλειψη”, ενώ το μέλλον αυτό που μπορεί και να αποβεί και να μην αποβεί, όπως “σκοπεύω να βαδίσω”, “σκοπεύω να πλεύσω”. Συνεχίστε την ανάγνωση του «Σε τι διαφέρει το εσόμενο από το μέλλον»