Σε τι διαφέρει η επιστήμη από τη δόξα

The difference between knowledge and belief

The difference between knowledge and belief

 

Διαφέρει δε η επιστήμη από τη δόξα, ότι η μεν επιστήμη είναι μια αντίληψη που δεν δύναται να μεταβληθεί και παραμένει διαρκώς η ίδια, ενώ η δόξα είναι μια αντίληψη που ενδέχεται να έχει κι αλλιώς. Συνεχίστε την ανάγνωση του “Σε τι διαφέρει η επιστήμη από τη δόξα”