Τα είδη της ρητορικής τέχνης

The kinds of rhetoric art

The kinds of rhetoric art

 

Τα είδη της ρητορικής τέχνης είναι τρία στον αριθμό· αφού τόσοι είναι και οι ακροατές των ρητορικών λόγων. Σύγκειται δε ο ρητορικός λόγος από τρία πράγματα: από αυτόν που μιλάει, από αυτά  που λέει και από αυτόν προς τον οποίο απευθύνεται, ενώ ο σκοπός της ομιλίας αναφέρεται προς αυτόν, εννοώ τον ακροατή. Συνεχίστε την ανάγνωση του «Τα είδη της ρητορικής τέχνης»