Τι σημαίνει εντελέχεια

What we mean by fulfilment

What we mean by fulfilment

 

Το όνομα της εντελέχειας σημαίνει κατά τον Αριστοτέλη την ενέργεια και την τελειότητα· διότι απαρτίζεται από το ένα, το τέλειο και το έχει, καθώς τότε λέγεται το κάθε πράγμα ότι είναι εντελεχεία, όταν έχει την δική του τελειότητα. Συνεχίστε την ανάγνωση του “Τι σημαίνει εντελέχεια”

Τι εστί ψυχή

What the soul is

What the soul is

 

Λέμε λοιπόν ότι ένα από τα γένη των όντων (δέκα κατηγορίες) είναι η ουσία. Αυτή δε (ως απλή) διαιρείται σε δύο μέρη: το μεν ως ύλη, αυτό δηλ. που αυθύπαρκτο δεν είναι ένα τάδε πράγμα (διότι στερείται του είδους), το δε ως μορφή και είδος, σύμφωνα με την οποία ένα πράγμα, από τη στιγμή που τη λαμβάνει, λέγεται ότι είναι το τάδε πράγμα, και κατά τρίτο λόγο (ως σύνθετη) το εκ τούτων (δηλ. το συναμφότερον, το εκ του είδους και της ύλης). Συνεχίστε την ανάγνωση του “Τι εστί ψυχή”