Πότε ένα πράγμα ενεργεί και τι είναι το δυνατόν

When a thing can act and what is capable of doing something

When a thing can act and what is capable of doing something

 

Υπάρχουν κάποιοι που ισχυρίζονται πως ένα πράγμα δύναται να ενεργεί μόνο όταν ενεργεί, ενώ όταν δεν ενεργεί, δεν δύναται, π.χ. αυτός που δεν οικοδομεί δεν δύναται να οικοδομεί, αλλά δύναται όποιος οικοδομεί την ώρα που οικοδομεί. Tο ίδιο ισχύει και για τις άλλες περιπτώσεις. Συνεχίστε την ανάγνωση του “Πότε ένα πράγμα ενεργεί και τι είναι το δυνατόν”

Πώς μπορεί να γίνει κάτι εκ του μη όντος

How something may come to be out of that which is not

How something may come to be out of that which is not

 

Επειδή κάθε τι που γίνεται ή από κάτι που υπάρχει γίνεται ή από κάτι που δεν υπάρχει, και μιας και από τα δύο αυτά είναι αδύνατον να γίνεται, αφού ούτε από αυτό που υπάρχει είναι δυνατόν να γίνει (διότι ήδη υπάρχει), ούτε από αυτό που δεν υπάρχει (διότι είναι αδύνατον να γίνει κάτι από κάτι που δεν προϋπάρχει), θεώρησαν κάποιοι εύλογο είτε ότι κανένα από τα πράγματα ούτε γίνεται ούτε φθείρεται, είτε ότι υπάρχει αυτό που δεν υπάρχει. Εμείς, ωστόσο, θα λύσουμε την απορία τους, αφού πρώτα αρχίσουμε λέγοντας με πόσους τρόπους λέγεται το ον (αυτό που υπάρχει). Συνεχίστε την ανάγνωση του “Πώς μπορεί να γίνει κάτι εκ του μη όντος”