Τι είναι η προαίρεση και πώς έχει σε σχέση με το εκούσιο

What choice is and how it stands with respect to the voluntary

What choice is and how it stands with respect to the voluntary

 

Η προαίρεση λοιπόν φαίνεται πως είναι ό,τι το εκούσιο, δεν είναι όμως το ίδιο, αλλά το εκούσιο είναι επιπλέον· διότι στο εκούσιο μετέχουν και τα παιδιά και τα άλλα ζώα, στην προαίρεση όμως όχι, και όσα συμβαίνουν ξαφνικά τα λέμε εκούσια, όχι όμως και προαιρετά. Συνεχίστε την ανάγνωση του “Τι είναι η προαίρεση και πώς έχει σε σχέση με το εκούσιο”

Εάν ο λόγος και η γνώμη μεταβάλλεται ή όχι

Whether statement and opinion are changeable or not

Whether statement and opinion are changeable or not

 

Θα απορούσε κανείς κατά πόσον ο λόγος και η γνώμη ανήκουν στα μεταβλητά (κινητά) πράγματα ή όχι· διότι φαίνεται ο ίδιος λόγος να είναι και αληθής και ψευδής. Π.χ. αν ήταν αληθής ο λόγος που λέει ότι κάποιος κάθεται, όταν σηκωθεί αυτός, ο ίδιος ακριβώς λόγος θα είναι ψευδής. Το ίδιο συμβαίνει και με τη γνώμη. Διότι αν κανείς νόμιζε αληθινά ότι κάποιος κάθεται, όταν αυτός σηκωθεί, θα νομίζει ψευδώς, αν έχει την ίδια γι’ αυτό γνώμη. Επομένως αυτά θα είναι μεταβλητά, επειδή ακριβώς, παρόλο που είναι ένα και το ίδιο στον αριθμό, επιδέχονται τα εναντία. Συνεχίστε την ανάγνωση του “Εάν ο λόγος και η γνώμη μεταβάλλεται ή όχι”