Τι είναι η προαίρεση και πώς έχει σε σχέση με το εκούσιο

What choice is and how it stands with respect to the voluntary

What choice is and how it stands with respect to the voluntary

 

Η προαίρεση λοιπόν φαίνεται πως είναι ό,τι το εκούσιο, δεν είναι όμως το ίδιο, αλλά το εκούσιο είναι επιπλέον· διότι στο εκούσιο μετέχουν και τα παιδιά και τα άλλα ζώα, στην προαίρεση όμως όχι, και όσα συμβαίνουν ξαφνικά τα λέμε εκούσια, όχι όμως και προαιρετά. Συνεχίστε την ανάγνωση του “Τι είναι η προαίρεση και πώς έχει σε σχέση με το εκούσιο”

Πώς η ψυχή κινεί το σώμα και ποια η αρχή της κινήσεως του ζώου

Ηow the soul moves the body and what is the origin of the animals motion

Ηow the soul moves the body and what is the origin of the animals motion

 

Μένει λοιπόν να εξετάσουμε πώς η ψυχή κινεί το σώμα, και ποια είναι η αρχή της κινήσεως του ζώου. Διότι στα υπόλοιπα, αν εξαιρέσουμε την κίνηση του σύμπαντος, η κίνηση προκαλείται από τα έμψυχα, αρκεί να μην κινούνται το ένα από το άλλο με το να προσκρούουν το ένα στο άλλο. Γι’ αυτό και όλες οι κινήσεις τους έχουν πέρας. Και προπαντός οι κινήσεις των εμψύχων. Διότι όλα τα ζώα και κινούν και κινούνται για κάποιον σκοπό, ώστε πέρας σ’ αυτά κάθε κινήσεως είναι αυτό: ο σκοπός. Συνεχίστε την ανάγνωση του “Πώς η ψυχή κινεί το σώμα και ποια η αρχή της κινήσεως του ζώου”

Σε τι διαφέρει η προαίρεση από τη βούληση

The difference between choice and wish

The difference between choice and wish

 

Η προαίρεση δεν είναι απλώς μια προτίμηση και επιλογή, αλλά μια βουλευτική επιλογή. Λέγω δε βουλευτική, αυτής που αρχή και αιτία είναι η βούλευση και ορέγεται εξαιτίας της, ενώ η βούλευση είναι εξέταση και περίσκεψη κάποιου σκοπού. Συνεχίστε την ανάγνωση του “Σε τι διαφέρει η προαίρεση από τη βούληση”