Τι εστί ευδαιμονία

What happiness is

What happiness is

 

Άπαντα λοιπόν τα αγαθά ή είναι εκτός ή εντός της ψυχής. Και από τούτα προτιμότερα όσα είναι εντός, όπως ακριβώς τα διακρίνουμε στα εξωτερικά μαθήματα· αφού η φρόνηση, η αρετή και η ηδονή είναι στη ψυχή, και απ’ αυτά κάποια ή όλα είναι κοινώς παραδεκτά πως αποτελούν τον επιδιωκόμενο σκοπό. Συνεχίστε την ανάγνωση του “Τι εστί ευδαιμονία”

Τι εστί αρετή

What virtue is

What virtue is

 

Είναι λοιπόν η αρετή μία έξη προαιρετική, που βρίσκεται στο σε σχέση με μας μέσο, (δηλ. το μέσο όχι του πράγματος αλλά το προς εμάς μέσο, π.χ. αν το μέσο στις δέκα μερίδες φαγητού είναι οι πέντε, πιθανόν για έναν επαγγελματία παλαιστή να είναι λίγο και για μας πάλι πολύ), καθορισμένη  από τον λόγο και όπως θα όριζε ο φρόνιμος. Συνεχίστε την ανάγνωση του “Τι εστί αρετή”