Τι χρειάζεται για να γίνει κανείς αξιόπιστος

What one must have in order to be credible

What one must have in order to be credible

 

Για να γίνει λοιπόν κανείς αξιόπιστος, τρία πράγματα χρειάζεται· διότι τόσα είναι και αυτά με τα οποία πιστεύουμε, αν εξαιρέσουμε τις αποδείξεις. Είναι δε τούτα η φρόνηση, η αρετή και η εύνοια. Συνεχίστε την ανάγνωση του «Τι χρειάζεται για να γίνει κανείς αξιόπιστος»