Πώς αντιμετωπίζεις μια κατηγορία

How to deal with an accusation

How to deal with an accusation

 

Όσον αφορά την ανασκευή μιας κατηγορίας, ένας τρόπος είναι να επιχειρείς απ’ όπου θα μπορούσες να διαλύσεις την κακή ιδέα που έχει σχηματιστεί για το άτομό σου· διότι δεν διαφέρει καθόλου αν αυτή η ιδέα έχει εκφραστεί ανοιχτά ή όχι, ώστε τούτο αποτελεί έναν γενικό κανόνα. Συνεχίστε την ανάγνωση του «Πώς αντιμετωπίζεις μια κατηγορία»