Με πόσους τρόπους λέγεται το αναγκαίο

Τhe ways in which the necessary is spoken of

Τhe ways in which the necessary is spoken of

Αναγκαίο λέγεται αυτό δίχως το οποίο δεν ενδέχεται να υπάρχει ζωή, καθώς είναι συναίτιο, όπως η αναπνοή και η τροφή στο ζώο είναι αναγκαία· διότι άνευ τούτων είναι αδύνατον να υπάρχει. Συνεχίστε την ανάγνωση του “Με πόσους τρόπους λέγεται το αναγκαίο”

Περί δυνατού και αναγκαίου

The necessary and the possible

The necessary and the possible

 

Θα απορούσε κανείς κατά πόσο στο “αναγκαίο να είναι” έπεται το “δυνατόν να είναι”, διότι εάν δεν έπεται, θα ακολουθήσει η αντίφαση, το “δεν είναι δυνατόν να είναι”. Και αν κανείς ισχυριζόταν ότι δεν είναι αυτή η αντίφαση, είναι ανάγκη να πει το “δυνατόν να μην είναι”, τα οποία είναι αμφότερα ψευδή κατά του “αναγκαίο να είναι”. Πάλι όμως το ίδιο πράγμα φαίνεται να είναι δυνατό να τέμνεται και να μην τέμνεται, και να είναι και να μην είναι, ώστε θα είναι το “αναγκαίο να είναι” “ενδεχόμενο να μην είναι”· τούτο όμως ψεύδος. Συνεχίστε την ανάγνωση του “Περί δυνατού και αναγκαίου”