Τα είδη των αιτίων

The kinds of causes

The kinds of causes

 

Τα αίτια λέγονται με πολλούς τρόπους. Κατ’ έναν λοιπόν τρόπο αίτιο λέγεται αυτό εκ του οποίου γίνεται κάτι και που ενυπάρχει, π.χ. ο χαλκός του ανδριάντα, ο λίθος της οικίας και τα γένη αυτών. Συνεχίστε την ανάγνωση του “Τα είδη των αιτίων”

Σε τι διαφέρει το καθεαυτό από το κατά συμβεβηκός αίτιο

Se ti diaferei to katheauto apo to kata symbebιkos aitio

Se ti diaferei to katheauto apo to kata symbebιkos aitio

 

Από τα αίτια άλλα είναι καθεαυτά και άλλα κατά συμβεβηκός. Γιατί όπως ακριβώς υπάρχει ον καθεαυτό και ον κατά συμβεβηκός, έτσι και αίτιο. Π.χ. στον άνθρωπο το ζώο καθεαυτό υπάρχει, ενώ το λευκό κατά συμβεβηκός· διότι το ζώο κατηγορείται κατά παντός ανθρώπου, ενώ το λευκό όχι. Συνεχίστε την ανάγνωση του “Σε τι διαφέρει το καθεαυτό από το κατά συμβεβηκός αίτιο”