Τι είναι και πώς γίνεται μία κατά φύσιν κατηγορία

What and out of which a predication according to nature is

What and out of which a predication according to nature is

 

Από τα πράγματα άλλα είναι καθολικά και άλλα μερικά. Λέγω δε καθολικά όσα εκ φύσεως κατηγορούνται σε περισσότερα, ενώ μερικά αυτά στα οποία τα πρώτα διαιρούνται καθενός ξεχωριστά κατηγορούμενα· γι’ αυτό και τα είδη ευλόγως λέγονται μέρη του γένους. Συνεχίστε την ανάγνωση του “Τι είναι και πώς γίνεται μία κατά φύσιν κατηγορία”

Άραγε η ηδονή είναι αγαθό;

Arage h idoni einai agatho

Arage h idoni einai agatho

 

Αν η ηδονή είναι αγαθό, τότε και η λύπη ή είναι κακό ή δεν μπορεί να είναι αγαθό. Ούτε όμως η ηδονή μπορεί να είναι κακό. Αν πάλι η ηδονή δεν είναι κακό, ούτε θα είναι και οι ηδονές των ακολάστων. Όμως οι ηδονές των ακολάστων είναι κακό, δεν είναι άρα η ηδονή αγαθό. Αν όμως παν το κατά φύσιν γινόμενο είναι αγαθό, η δε ηδονή κατά φύσιν γίνεται, θα είναι άρα η ηδονή αγαθό. Τι λοιπόν, είναι ή δεν είναι η ηδονή αγαθό; Συνεχίστε την ανάγνωση του “Άραγε η ηδονή είναι αγαθό;”