Τι εστί ευδαιμονία

What happiness is

What happiness is

 

Άπαντα λοιπόν τα αγαθά ή είναι εκτός ή εντός της ψυχής. Και από τούτα προτιμότερα όσα είναι εντός, όπως ακριβώς τα διακρίνουμε στα εξωτερικά μαθήματα· αφού η φρόνηση, η αρετή και η ηδονή είναι στη ψυχή, και απ’ αυτά κάποια ή όλα είναι κοινώς παραδεκτά πως αποτελούν τον επιδιωκόμενο σκοπό. Συνεχίστε την ανάγνωση του «Τι εστί ευδαιμονία»