Τι είναι έλεγχος και πού στοχεύουν οι σοφιστές

What a refutation is and the aims of sophists

Τι είναι έλεγχος και πού στοχεύουν οι σοφιστές

 

Αναφορικά με το τι είναι έλεγχος και πού στοχεύουν οι σοφιστές, ο Αριστοτέλης στους Σοφιστικούς Ελέγχους λέει: Πρώτον θα πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν μας τι στοχάζονται όσοι ανταγωνίζονται και διαφιλονικούν στις συζητήσεις. Πέντε είναι αυτά στον αριθμό: o έλεγχος, το ψεύδος, το παράδοξο, ο σολοικισμός και πέμπτον το να κάνουν τον συνομιλητή τους να φλυαρεί. Συνεχίστε την ανάγνωση του “Τι είναι έλεγχος και πού στοχεύουν οι σοφιστές”