Με πόσους τρόπους λέγεται το άπειρο

The ways in which the infinite is spoken of

The ways in which the infinite is spoken of

 

Πέντε είναι οι τρόποι που λέγεται το άπειρο. Κατά έναν τρόπο άπειρο λέγεται αυτό που από τη φύση του δεν έχει καθόλου πέρας, αλλά είναι σαν κάτι το αδιάβατο και αδιέξοδο λόγω του ότι δεν μπορεί να πορευθεί καθώς δεν είναι διόλου ποσό, όπως ακριβώς λέμε και τη φωνή αόρατη λόγω του ότι δεν υποπίπτει καθόλου στην όψη. Της αυτής φύσεως είναι το σημείο και οι ποιότητες· διότι αυτά είναι άπειρα, το μεν σημείο ότι δεν έχει πέρας όντας αυτό πέρας, λόγω του ότι δεν έχει καθόλου μέγεθος, ομοίως δε και το λευκό και γενικώς η ποιότητα λόγω του ότι δεν έχει καθόλου δίοδο. Συνεχίστε την ανάγνωση του «Με πόσους τρόπους λέγεται το άπειρο»