Τι είναι η εύνοια

What favour is

What favour is

Η εύνοια ναι μεν μοιάζει με φιλία, δεν είναι όμως φιλία· διότι εύνοια γίνεται και προς άγνωστα πρόσωπα και χωρίς να το γνωρίζουν, φιλία όμως όχι — αυτά έχουν ειπωθεί και πρωτύτερα.

Συνεχίστε την ανάγνωση του “Τι είναι η εύνοια”

Σε τι διαφέρει η σύνεση από τη φρόνηση

What is the difference between understanding and practical wisdom

What is the difference between understanding and practical wisdom

 

Είναι δε η σύνεση (η δύναμη του να αντιλαμβάνεται και να κατανοεί κανείς καλώς) και η ασυνεσία (η έλλειψη κατανοήσεως ή αντιλήψεως), από τις οποίες ονομάζουμε τους συνετούς και τους ασύνετους, ούτε εντελώς το ίδιο με την επιστημονική γνώση ή τη γνώμη (αφού όλοι θα ήταν συνετοί), ούτε κάποια από τις κατά μέρος επιστήμες, όπως η ιατρική σχετικά με τα υγιεινά ή η γεωμετρία σχετικά με τα μεγέθη· αφού η σύνεση δεν έχει να κάνει ούτε με τα αΐδια και αμετάβλητα ούτε με οτιδήποτε που γίνεται, αλλά με όσα θα προβληματιζόταν κανείς και θα συλλογιζόταν. Συνεχίστε την ανάγνωση του “Σε τι διαφέρει η σύνεση από τη φρόνηση”

Είναι άραγε η ανδρεία πράγμα διδακτό ή φυσικό;

Is courage teachable or natural

Is courage teachable or natural

 

Πάλι δε ερωτώμενος ο Σωκράτης αν η ανδρεία είναι πράγμα διδακτό ή φυσικό, είπε: «Νομίζω ότι, όπως ακριβώς ένα σώμα είναι εκ φύσεως ανθεκτικότερο στους πόνους από ένα άλλο σώμα, έτσι και μια ψυχή εκ φύσεως γίνεται πιο δυνατή στις συμφορές σε σχέση με μια άλλη ψυχή· διότι βλέπω ότι αυτοί που ανατρέφονται με τους ίδιους νόμους και τα ίδια ήθη διαφέρουν πολύ μεταξύ τους στην τόλμη. Συνεχίστε την ανάγνωση του “Είναι άραγε η ανδρεία πράγμα διδακτό ή φυσικό;”

Τι εστί ευδαιμονία

What happiness is

What happiness is

 

Άπαντα λοιπόν τα αγαθά ή είναι εκτός ή εντός της ψυχής. Και από τούτα προτιμότερα όσα είναι εντός, όπως ακριβώς τα διακρίνουμε στα εξωτερικά μαθήματα· αφού η φρόνηση, η αρετή και η ηδονή είναι στη ψυχή, και απ’ αυτά κάποια ή όλα είναι κοινώς παραδεκτά πως αποτελούν τον επιδιωκόμενο σκοπό. Συνεχίστε την ανάγνωση του “Τι εστί ευδαιμονία”

Γιατί κάποια πράγματα διαφέρουν στο είδος και κάποια όχι

Why some things are different in species and others are not

Why some things are different in species and others are not

 

Θα απορούσε κανείς, γιατί η γυναίκα δεν διαφέρει από τον άνδρα στο είδος, δεδομένου ότι το αρσενικό και το θηλυκό διαφέρουν μεταξύ τους όντας αυτά εναντία. Μα ούτε το αρσενικό ζώο και το θηλυκό ζώο διαφέρουν στο είδος, αν και αυτή η διαφορά υπάρχει ουσιωδώς στο ζώο και όχι όπως υπάρχει η λευκότητα και η μελανότητα, αλλά υπάρχουν αυτά στο ζώο καθότι αυτό ζώο. Συνεχίστε την ανάγνωση του “Γιατί κάποια πράγματα διαφέρουν στο είδος και κάποια όχι”

Πότε και πώς πράττουμε

When and how we act

When and how we act

 

Πώς όμως σκεπτόμενοι άλλοτε πράττουμε και άλλοτε δεν πράττουμε, και κινούμαστε, και δεν κινούμαστε; Φαίνεται πως συμβαίνει το ίδιο περίπου και όταν διανοούμαστε και συλλογιζόμαστε για πράγματα αμετάβλητα (όπως τα μαθηματικά). Συνεχίστε την ανάγνωση του “Πότε και πώς πράττουμε”

Πώς η ψυχή κινεί το σώμα και ποια η αρχή της κινήσεως του ζώου

Ηow the soul moves the body and what is the origin of the animals motion

Ηow the soul moves the body and what is the origin of the animals motion

 

Μένει λοιπόν να εξετάσουμε πώς η ψυχή κινεί το σώμα, και ποια είναι η αρχή της κινήσεως του ζώου. Διότι στα υπόλοιπα, αν εξαιρέσουμε την κίνηση του σύμπαντος, η κίνηση προκαλείται από τα έμψυχα, αρκεί να μην κινούνται το ένα από το άλλο με το να προσκρούουν το ένα στο άλλο. Γι’ αυτό και όλες οι κινήσεις τους έχουν πέρας. Και προπαντός οι κινήσεις των εμψύχων. Διότι όλα τα ζώα και κινούν και κινούνται για κάποιον σκοπό, ώστε πέρας σ’ αυτά κάθε κινήσεως είναι αυτό: ο σκοπός. Συνεχίστε την ανάγνωση του “Πώς η ψυχή κινεί το σώμα και ποια η αρχή της κινήσεως του ζώου”