Βασικές αρχές δημοκρατίας

Primary principles of democracy

Primary principles of democracy

 

Βασική αρχή της δημοκρατικής πολιτείας είναι η ελευθερία (αφού αυτό συνηθίζουν να λένε, καθώς, όπως πιστεύουν, μόνο σε τούτο το πολίτευμα μετέχουν της ελευθερίας· διότι τούτο στοχάζεται κάθε δημοκρατία). Συνεχίστε την ανάγνωση του “Βασικές αρχές δημοκρατίας”

Τα προσόντα που απαιτούνται για την άσκηση των ανώτερων εξουσιών

What qualifications required for the highest offices

What qualifications required for the highest offices

 

Τρία πράγματα χρειάζεται να έχουν εκείνοι που σκοπεύουν να ασκήσουν τις ανώτερες εξουσίες: κατά πρώτον αγάπη προς το υπάρχον πολίτευμα, έπειτα μέγιστη ικανότητα στην εκτέλεση των κυβερνητικών καθηκόντων, τρίτον αρετή και δικαιοσύνη την ανάλογη προς το εκάστοτε πολίτευμα. Διότι αφού το δίκαιο δεν είναι το ίδιο σε όλα τα πολιτεύματα, αναγκαστικά διαφέρει και η δικαιοσύνη. Συνεχίστε την ανάγνωση του “Τα προσόντα που απαιτούνται για την άσκηση των ανώτερων εξουσιών”