Ομώνυμα, συνώνυμα, πολυώνυμα, ετερώνυμα, παρώνυμα

Ηomonymy synonymy polyonymy heteronymy paronymy

Ηomonymy synonymy polyonymy heteronymy paronymy

 

Ομώνυμα λέγονται όσα έχουν μόνο το όνομα κοινό, ενώ ο κατά το όνομα λόγος της ουσίας (δηλ. ο σύμφωνα με το όνομα ορισμός του πράγματος) είναι διαφορετικός, π.χ. ζώο είναι και ο άνθρωπος και η ζωγραφιά του· διότι σε τούτα η μεν ονομασία είναι κοινή (καθώς ζώο θα πεις το καθένα), ενώ ο ορισμός δεν είναι περαιτέρω ο ίδιος· διότι το μεν οριζόμενος θα πεις ουσία έμψυχος αισθητική, ενώ το άλλο ομοίωμα ουσίας εμψύχου αισθητικής. Συνεχίστε την ανάγνωση του «Ομώνυμα, συνώνυμα, πολυώνυμα, ετερώνυμα, παρώνυμα»

Τι εστί αρετή

What virtue is

What virtue is

 

Είναι λοιπόν η αρετή μία έξη προαιρετική, που βρίσκεται στο σε σχέση με μας μέσο, (δηλ. το μέσο όχι του πράγματος αλλά το προς εμάς μέσο, π.χ. αν το μέσο στις δέκα μερίδες φαγητού είναι οι πέντε, πιθανόν για έναν επαγγελματία παλαιστή να είναι λίγο και για μας πάλι πολύ), καθορισμένη  από τον λόγο και όπως θα όριζε ο φρόνιμος. Συνεχίστε την ανάγνωση του «Τι εστί αρετή»

Τι είναι το είδος

Ti einai to eidos

Ti einai to eidos

 

Ετυμολογικώς προέρχεται από το άχρηστο ρήμα εἴδω = βλέπω, από το οποίο και ο ΑΟΡ β΄ του ὁράω-ῶ εἶδον και σημαίνει αυτό που φαίνεται, το σχήμα, η μορφή. Από το ίδιο ρήμα όμως προέρχεται και ο β΄ παρακείμενος οἶδα με σημασία ενεστώτα, που σημαίνει γνωρίζω, έχω γνώση τινός. Τίνος όμως; Συνεχίστε την ανάγνωση του «Τι είναι το είδος»

Τι προτιμότερο, να θέλεις κάποια και να μην μπορείς να συνευρεθείς μαζί της ή να μην τη θέλεις και να μπορείς;

 

Έστω Α να θέλεις κάποια και Δ να μπορείς να συνευρεθείς μαζί της, τα οποία είναι αμφότερα αιρετά, Β και Γ τα αντικείμενα αυτών, δηλαδή να μην τη θέλεις και να μην μπορείς να συνευρεθείς μαζί της αντίστοιχα. Εάν το Α είναι περισσότερο αιρετό του Δ, τότε και το Β θα είναι περισσότερο αποφευκτό του Γ, καθώς το Β αντίκειται στο Α ως εναντίον του, και ομοίως το Γ στο Δ.
Συνεχίστε την ανάγνωση του «Τι προτιμότερο, να θέλεις κάποια και να μην μπορείς να συνευρεθείς μαζί της ή να μην τη θέλεις και να μπορείς;»

Είναι άραγε η μάθηση ανάμνηση;

Εinai arage h mathisi anamnisi

Εinai arage h mathisi anamnisi

Στον διάλογο “Μένων” ο Σωκράτης πραγματευόμενος την αρετή συν τοις άλλοις εκφέρει την πεποίθηση ότι η μάθηση είναι ανάμνηση των πάλαι ποτέ εγνωσμένων της ψυχής, μιας και αυτή, καθώς είναι αθάνατη και πολλάκις ξαναγεννιέται, γνωρίζει τα πάντα, δεσμευόμενη όμως στο σώμα κατά την “εδώ” γένεση ξεχνά. Συνεχίστε την ανάγνωση του «Είναι άραγε η μάθηση ανάμνηση;»

Σε τι διαφέρει το καθεαυτό από το κατά συμβεβηκός αίτιο

Se ti diaferei to katheauto apo to kata symbebιkos aitio

Se ti diaferei to katheauto apo to kata symbebιkos aitio

 

Από τα αίτια άλλα είναι καθεαυτά και άλλα κατά συμβεβηκός. Γιατί όπως ακριβώς υπάρχει ον καθεαυτό και ον κατά συμβεβηκός, έτσι και αίτιο. Π.χ. στον άνθρωπο το ζώο καθεαυτό υπάρχει, ενώ το λευκό κατά συμβεβηκός· διότι το ζώο κατηγορείται κατά παντός ανθρώπου, ενώ το λευκό όχι. Συνεχίστε την ανάγνωση του «Σε τι διαφέρει το καθεαυτό από το κατά συμβεβηκός αίτιο»