Τα προσόντα που απαιτούνται για την άσκηση των ανώτερων εξουσιών

What qualifications required for the highest offices

What qualifications required for the highest offices

 

Τρία πράγματα χρειάζεται να έχουν εκείνοι που σκοπεύουν να ασκήσουν τις ανώτερες εξουσίες: κατά πρώτον αγάπη προς το υπάρχον πολίτευμα, έπειτα μέγιστη ικανότητα στην εκτέλεση των κυβερνητικών καθηκόντων, τρίτον αρετή και δικαιοσύνη την ανάλογη προς το εκάστοτε πολίτευμα. Διότι αφού το δίκαιο δεν είναι το ίδιο σε όλα τα πολιτεύματα, αναγκαστικά διαφέρει και η δικαιοσύνη. Συνεχίστε την ανάγνωση του «Τα προσόντα που απαιτούνται για την άσκηση των ανώτερων εξουσιών»

Τι εστί ψυχή

What the soul is

What the soul is

 

Λέμε λοιπόν ότι ένα από τα γένη των όντων (δέκα κατηγορίες) είναι η ουσία. Αυτή δε (ως απλή) διαιρείται σε δύο μέρη: το μεν ως ύλη, αυτό δηλ. που αυθύπαρκτο δεν είναι ένα τάδε πράγμα (διότι στερείται του είδους), το δε ως μορφή και είδος, σύμφωνα με την οποία ένα πράγμα, από τη στιγμή που τη λαμβάνει, λέγεται ότι είναι το τάδε πράγμα, και κατά τρίτο λόγο (ως σύνθετη) το εκ τούτων (δηλ. το συναμφότερον, το εκ του είδους και της ύλης). Συνεχίστε την ανάγνωση του «Τι εστί ψυχή»

Σε τι διαφέρει η επιστήμη από τη δόξα

The difference between knowledge and belief

The difference between knowledge and belief

 

Διαφέρει δε η επιστήμη από τη δόξα, ότι η μεν επιστήμη είναι μια αντίληψη που δεν δύναται να μεταβληθεί και παραμένει διαρκώς η ίδια, ενώ η δόξα είναι μια αντίληψη που ενδέχεται να έχει κι αλλιώς. Συνεχίστε την ανάγνωση του «Σε τι διαφέρει η επιστήμη από τη δόξα»

Εάν ο λόγος και η γνώμη μεταβάλλεται ή όχι

Whether statement and opinion are changeable or not

Whether statement and opinion are changeable or not

 

Θα απορούσε κανείς κατά πόσον ο λόγος και η γνώμη ανήκουν στα μεταβλητά (κινητά) πράγματα ή όχι· διότι φαίνεται ο ίδιος λόγος να είναι και αληθής και ψευδής. Π.χ. αν ήταν αληθής ο λόγος που λέει ότι κάποιος κάθεται, όταν σηκωθεί αυτός, ο ίδιος ακριβώς λόγος θα είναι ψευδής. Το ίδιο συμβαίνει και με τη γνώμη. Διότι αν κανείς νόμιζε αληθινά ότι κάποιος κάθεται, όταν αυτός σηκωθεί, θα νομίζει ψευδώς, αν έχει την ίδια γι’ αυτό γνώμη. Επομένως αυτά θα είναι μεταβλητά, επειδή ακριβώς, παρόλο που είναι ένα και το ίδιο στον αριθμό, επιδέχονται τα εναντία. Συνεχίστε την ανάγνωση του «Εάν ο λόγος και η γνώμη μεταβάλλεται ή όχι»

Περί δυνατού και αναγκαίου

The necessary and the possible

The necessary and the possible

 

Θα απορούσε κανείς κατά πόσο στο “αναγκαίο να είναι” έπεται το “δυνατόν να είναι”, διότι εάν δεν έπεται, θα ακολουθήσει η αντίφαση, το “δεν είναι δυνατόν να είναι”. Και αν κανείς ισχυριζόταν ότι δεν είναι αυτή η αντίφαση, είναι ανάγκη να πει το “δυνατόν να μην είναι”, τα οποία είναι αμφότερα ψευδή κατά του “αναγκαίο να είναι”. Πάλι όμως το ίδιο πράγμα φαίνεται να είναι δυνατό να τέμνεται και να μην τέμνεται, και να είναι και να μην είναι, ώστε θα είναι το “αναγκαίο να είναι” “ενδεχόμενο να μην είναι”· τούτο όμως ψεύδος. Συνεχίστε την ανάγνωση του «Περί δυνατού και αναγκαίου»