Πώς πρέπει να εξετάζουμε την ομοιότητα στα πράγματα

Ηow likeness should be considered in things

Ηow likeness should be considered in things

 

Την δε ομοιότητα πρέπει κανείς να την εξετάζει πάνω στα πράγματα που ανήκουν σε διαφορετικά γένη. Όπως δηλ. έχει ένα πράγμα προς κάποιο πράγμα, έτσι έχει ένα άλλο προς ένα άλλο. Π.χ. όπως έχει  η επιστήμη προς το επιστητό, έτσι έχει η αίσθηση προς το αισθητό (γνωστικές δηλ. των αντικειμένων τους). Και όπως έχει ένα πράγμα σε κάποιο πράγμα, έτσι έχει ένα άλλο σε ένα άλλο. Π.χ. όπως έχει η όψη στον οφθαλμό, έχει ο νους στη ψυχή (είναι δηλ. δυνάμεις). Και όπως η γαλήνη στη θάλασσα, η νηνεμία στον αέρα (καθένα τους δηλ. ηρεμία). Συνεχίστε την ανάγνωση του «Πώς πρέπει να εξετάζουμε την ομοιότητα στα πράγματα»

Τι είναι και πώς γίνεται μία κατά φύσιν κατηγορία

What and out of which a predication according to nature is

What and out of which a predication according to nature is

 

Από τα πράγματα άλλα είναι καθολικά και άλλα μερικά. Λέγω δε καθολικά όσα εκ φύσεως κατηγορούνται σε περισσότερα, ενώ μερικά αυτά στα οποία τα πρώτα διαιρούνται καθενός ξεχωριστά κατηγορούμενα· γι’ αυτό και τα είδη ευλόγως λέγονται μέρη του γένους. Συνεχίστε την ανάγνωση του «Τι είναι και πώς γίνεται μία κατά φύσιν κατηγορία»

Πώς λέγεται το ψεύδος

The various ways a falsehood is spoken of

The various ways a falsehood is spoken of

 

Το ψεύδος λέγεται κατά έναν τρόπο ως πράγμα ψευδές, και τούτο διττώς: είτε επειδή δεν συγκροτείται ή είναι αδύνατον να σχηματιστεί (στο λόγο), όπως όταν λέμε ότι η διάμετρος είναι σύμμετρη ή ότι εσύ κάθεσαι (αφού σε τούτα το μεν είναι πάντοτε ψευδές, το δε κάποτε· διότι έτσι δεν έχουν ύπαρξη αυτά), είτε όσα υπάρχουν μεν, είναι όμως από τη φύση τους τέτοια, που να φαίνονται ή μη τέτοια όποια είναι ή αυτά που δεν είναι, όπως η σκιαγραφία και τα όνειρα· διότι αυτά έχουν βέβαια κάποια ύπαρξη, όχι όμως εκείνη που δημιουργεί η παράστασή τους. Έτσι, λοιπόν, λέγονται τα πράγματα ψευδή, είτε επειδή δεν υπάρχουν αυτά είτε επειδή δεν υπάρχει η γινόμενη απ’ αυτά παράσταση. Συνεχίστε την ανάγνωση του «Πώς λέγεται το ψεύδος»

Με πόσους τρόπους ένα πράγμα λέγεται το ίδιο

The various ways in which a thing is called the same

The various ways in which a thing is called the same

 

Πρώτα απ’ όλα θα πρέπει να διακρίνουμε τους τρόπους με τους οποίους ένα πράγμα λέγεται “το ίδιο”. Μπορεί να φανεί πως, σε γενικές γραμμές, ο όρος “το ίδιο” διαιρείται κατά τρεις τρόπους.  Διότι ή κατά τον αριθμό ή κατά το είδος ή κατά το γένος συνηθίζουμε να αποκαλούμε ένα πράγμα το ίδιο. Συνεχίστε την ανάγνωση του «Με πόσους τρόπους ένα πράγμα λέγεται το ίδιο»

Τα είδη των αιτίων

The kinds of causes

The kinds of causes

 

Τα αίτια λέγονται με πολλούς τρόπους. Κατ’ έναν λοιπόν τρόπο αίτιο λέγεται αυτό εκ του οποίου γίνεται κάτι και που ενυπάρχει, π.χ. ο χαλκός του ανδριάντα, ο λίθος της οικίας και τα γένη αυτών. Συνεχίστε την ανάγνωση του «Τα είδη των αιτίων»

Βασικές αρχές δημοκρατίας

Primary principles of democracy

Primary principles of democracy

 

Βασική αρχή της δημοκρατικής πολιτείας είναι η ελευθερία (αφού αυτό συνηθίζουν να λένε, καθώς, όπως πιστεύουν, μόνο σε τούτο το πολίτευμα μετέχουν της ελευθερίας· διότι τούτο στοχάζεται κάθε δημοκρατία). Συνεχίστε την ανάγνωση του «Βασικές αρχές δημοκρατίας»