Πώς η ψυχή κινεί το σώμα και ποια η αρχή της κινήσεως του ζώου

Ηow the soul moves the body and what is the origin of the animals motion

Ηow the soul moves the body and what is the origin of the animals motion

 

Μένει λοιπόν να εξετάσουμε πώς η ψυχή κινεί το σώμα, και ποια είναι η αρχή της κινήσεως του ζώου. Διότι στα υπόλοιπα, αν εξαιρέσουμε την κίνηση του σύμπαντος, η κίνηση προκαλείται από τα έμψυχα, αρκεί να μην κινούνται το ένα από το άλλο με το να προσκρούουν το ένα στο άλλο. Γι’ αυτό και όλες οι κινήσεις τους έχουν πέρας. Και προπαντός οι κινήσεις των εμψύχων. Διότι όλα τα ζώα και κινούν και κινούνται για κάποιον σκοπό, ώστε πέρας σ’ αυτά κάθε κινήσεως είναι αυτό: ο σκοπός. Συνεχίστε την ανάγνωση του «Πώς η ψυχή κινεί το σώμα και ποια η αρχή της κινήσεως του ζώου»

Τι είναι αυτό που μας κινεί

What it is that makes us move

What it is that makes us move

 

Φαίνεται πάντως πως δύο είναι αυτά που κινούν: ή η όρεξη ή ο νους, αν θα θεωρούσε κανείς τη φαντασία ως ένα είδος νοήσεως. Διότι πολλοί, αντίθετα από την επιστήμη, ακολουθούν τις φαντασίες, και εκτός αυτού στα άλλα ζώα δεν υπάρχει νόηση ούτε συλλογισμός, αλλά φαντασία. Συνεχίστε την ανάγνωση του «Τι είναι αυτό που μας κινεί»

Περί του ενεργητικού νου της ψυχής

Οn the active intellect of the soul

Οn the active intellect of the soul

 

Επειδή όπως ακριβώς σε ολόκληρη τη φύση υπάρχει αφ’ ενός μεν η ύλη στο κάθε γένος πραγμάτων (και αυτή είναι δυνάμει όλα εκείνα τα πράγματα), και αφετέρου το αίτιο και ποιητικό, υπό την έννοια ότι ποιεί τα πάντα, όπως έχει συμβεί στην τέχνη έναντι της ύλης, έτσι και στη ψυχή είναι ανάγκη να υπάρχουν αυτές οι διαφορές. Συνεχίστε την ανάγνωση του «Περί του ενεργητικού νου της ψυχής»

Τι είναι φαντασία

What imagination is

What imagination is

 

Αν όντως υπάρχει η φαντασία κατά την οποία λέμε πως μία παράσταση μας συμβαίνει και όχι όταν λέμε κάτι μεταφορικά, τότε είναι κάποια δύναμη ή ικανότητα, με βάση την οποία κρίνουμε και λέμε την αλήθεια ή ψέματα. Τέτοιες είναι η αίσθηση, η δοξασία, η επιστημονική γνώση, ο νους. Συνεχίστε την ανάγνωση του «Τι είναι φαντασία»

Με ποιον τρόπο μετέχουν τα θνητά του αιωνίου και θείου

Ιn what way mortal creatures partake of the eternal and divine

Ιn what way mortal creatures partake of the eternal and divine

 

Ώστε πρώτα θα πρέπει να μιλήσουμε για την τροφή και τη γέννηση. Διότι η θρεπτική ψυχή και στα άλλα πλάσματα υπάρχει, και από τις δυνάμεις της ψυχής είναι η πιο κοινή και πρώτη, βάσει της οποίας υπάρχει η ζωή σε όλα τα ζώντα. Συνεχίστε την ανάγνωση του «Με ποιον τρόπο μετέχουν τα θνητά του αιωνίου και θείου»

Πώς πρέπει να εξετάζουμε τις διαφορές στα πράγματα

Ηow differences should be considered in things

Ηow differences should be considered in things

 

Τις διαφορές, κατά τις οποίες διαφέρουν τα πράγματα μεταξύ τους, θα πρέπει να τις εξετάζει κανείς με δύο τρόπους. Συνεχίστε την ανάγνωση του «Πώς πρέπει να εξετάζουμε τις διαφορές στα πράγματα»

Σε τι διαφέρει η γένεση από την αλλοίωση

The difference between generation and alteration

The difference between generation and alteration

 

Ας μιλήσουμε για τη γένεση και την αλλοίωση και σε τι διαφέρουν, μιας και λέμε ότι αυτές οι μεταβολές διαφέρουν μεταξύ τους. Επειδή λοιπόν ένα πράγμα είναι το υποκείμενο και ένα άλλο το πάθος κατά το οποίο πάσχει ένα πράγμα και που εκ φύσεως λέγεται (κατηγορείται) κατά του υποκειμένου. Και επειδή συμβαίνει καθένα από αυτά τα δύο να μεταβάλλει, αλλοίωση έχουμε, όταν το υποκείμενο, μολονότι είναι αισθητό και υπομένει, μεταβάλλει κατά το πάθος, είτε αυτά είναι αντίθετα είτε ενδιάμεσα. Π.χ. το σώμα υγιαίνει και πάλι καταβάλλεται, παρότι υπομένει το ίδιο, και ο χαλκός ενώ είναι στρογγυλός, άλλοτε είναι γωνιώδης όντας ασφαλώς ο ίδιος. Συνεχίστε την ανάγνωση του «Σε τι διαφέρει η γένεση από την αλλοίωση»