Με πόσους τρόπους λέγεται η στέρηση

The various ways privation is spoken of

The various ways privation is spoken of

 

Κατά έναν λοιπόν τρόπο λέμε πως ένα πράγμα στερείται κάτι, όταν δεν διαθέτει ένα από εκείνα τα πράγματα που δίνονται από τη φύση, ακόμη κι αν αυτό το ίδιο δεν το διαθέτει εκ φύσεως, όπως, για παράδειγμα, λέμε πως τα φυτά στερούνται οφθαλμών. Συνεχίστε την ανάγνωση του “Με πόσους τρόπους λέγεται η στέρηση”

Τι χρειάζεται για να γίνει κανείς αξιόπιστος

What one must have in order to be credible

What one must have in order to be credible

 

Για να γίνει λοιπόν κανείς αξιόπιστος, τρία πράγματα χρειάζεται· διότι τόσα είναι και αυτά με τα οποία πιστεύουμε, αν εξαιρέσουμε τις αποδείξεις. Είναι δε τούτα η φρόνηση, η αρετή και η εύνοια. Συνεχίστε την ανάγνωση του “Τι χρειάζεται για να γίνει κανείς αξιόπιστος”

Τα πειστικά μέσα ενός ρητορικού λόγου

the-persuasive-means-of-a-rhetorical-speech

Τhe persuasive means of a rhetorical speech

 

Τα πειστικά μέσα ενός ρητορικού λόγου είναι τριών ειδών. Ένα μέρος βρίσκεται στο ήθος του ομιλητή, ένα άλλο στο να διαθέτει τον ακροατή αναλόγως, και ένα τρίτο στον ίδιο τον λόγο, με το να αποδεικνύει ή να φαίνεται πως αποδεικνύει κάτι. Συνεχίστε την ανάγνωση του “Τα πειστικά μέσα ενός ρητορικού λόγου”

Τα είδη της ρητορικής τέχνης

The kinds of rhetoric art

The kinds of rhetoric art

 

Τα είδη της ρητορικής τέχνης είναι τρία στον αριθμό· αφού τόσοι είναι και οι ακροατές των ρητορικών λόγων. Σύγκειται δε ο ρητορικός λόγος από τρία πράγματα: από αυτόν που μιλάει, από αυτά  που λέει και από αυτόν προς τον οποίο απευθύνεται, ενώ ο σκοπός της ομιλίας αναφέρεται προς αυτόν, εννοώ τον ακροατή. Συνεχίστε την ανάγνωση του “Τα είδη της ρητορικής τέχνης”

Τι είναι η εύνοια

What favour is

What favour is

Η εύνοια ναι μεν μοιάζει με φιλία, δεν είναι όμως φιλία· διότι εύνοια γίνεται και προς άγνωστα πρόσωπα και χωρίς να το γνωρίζουν, φιλία όμως όχι — αυτά έχουν ειπωθεί και πρωτύτερα.

Συνεχίστε την ανάγνωση του “Τι είναι η εύνοια”

Σε τι διαφέρει η σύνεση από τη φρόνηση

What is the difference between understanding and practical wisdom

What is the difference between understanding and practical wisdom

 

Είναι δε η σύνεση (η δύναμη του να αντιλαμβάνεται και να κατανοεί κανείς καλώς) και η ασυνεσία (η έλλειψη κατανοήσεως ή αντιλήψεως), από τις οποίες ονομάζουμε τους συνετούς και τους ασύνετους, ούτε εντελώς το ίδιο με την επιστημονική γνώση ή τη γνώμη (αφού όλοι θα ήταν συνετοί), ούτε κάποια από τις κατά μέρος επιστήμες, όπως η ιατρική σχετικά με τα υγιεινά ή η γεωμετρία σχετικά με τα μεγέθη· αφού η σύνεση δεν έχει να κάνει ούτε με τα αΐδια και αμετάβλητα ούτε με οτιδήποτε που γίνεται, αλλά με όσα θα προβληματιζόταν κανείς και θα συλλογιζόταν. Συνεχίστε την ανάγνωση του “Σε τι διαφέρει η σύνεση από τη φρόνηση”

Τι είναι η ανδρεία και πώς έχει σε σχέση με τη δειλία και τη θρασύτητα

What courage is and how it stands between cowardice and rashness

What courage is and how it stands between cowardice and rashness

 

Το φοβερό δεν είναι το ίδιο για όλους, αλλά λέμε φοβερό και κάτι που υπερβαίνει τις ανθρώπινες δυνατότητες. Αυτό λοιπόν είναι το λογικό φοβερό. Τα ανθρωπίνως όμως φοβερά διαφέρουν τόσο σε μέγεθος όσο και σε βαθμό· ομοίως δε και τα θαρραλέα. Συνεχίστε την ανάγνωση του “Τι είναι η ανδρεία και πώς έχει σε σχέση με τη δειλία και τη θρασύτητα”