Πώς λέγεται το ψεύδος

The various ways a falsehood is spoken of

The various ways a falsehood is spoken of

 

Το ψεύδος λέγεται κατά έναν τρόπο ως πράγμα ψευδές, και τούτο διττώς: είτε επειδή δεν συγκροτείται ή είναι αδύνατον να σχηματιστεί (στο λόγο), όπως όταν λέμε ότι η διάμετρος είναι σύμμετρη ή ότι εσύ κάθεσαι (αφού σε τούτα το μεν είναι πάντοτε ψευδές, το δε κάποτε· διότι έτσι δεν έχουν ύπαρξη αυτά), είτε όσα υπάρχουν μεν, είναι όμως από τη φύση τους τέτοια, που να φαίνονται ή μη τέτοια όποια είναι ή αυτά που δεν είναι, όπως η σκιαγραφία και τα όνειρα· διότι αυτά έχουν βέβαια κάποια ύπαρξη, όχι όμως εκείνη που δημιουργεί η παράστασή τους. Έτσι, λοιπόν, λέγονται τα πράγματα ψευδή, είτε επειδή δεν υπάρχουν αυτά είτε επειδή δεν υπάρχει η γινόμενη απ’ αυτά παράσταση. Συνεχίστε την ανάγνωση του «Πώς λέγεται το ψεύδος»

Τι είναι το είδος

Ti einai to eidos

Ti einai to eidos

 

Ετυμολογικώς προέρχεται από το άχρηστο ρήμα εἴδω = βλέπω, από το οποίο και ο ΑΟΡ β΄ του ὁράω-ῶ εἶδον και σημαίνει αυτό που φαίνεται, το σχήμα, η μορφή. Από το ίδιο ρήμα όμως προέρχεται και ο β΄ παρακείμενος οἶδα με σημασία ενεστώτα, που σημαίνει γνωρίζω, έχω γνώση τινός. Τίνος όμως; Συνεχίστε την ανάγνωση του «Τι είναι το είδος»

Σε τι διαφέρει το καθεαυτό από το κατά συμβεβηκός αίτιο

Se ti diaferei to katheauto apo to kata symbebιkos aitio

Se ti diaferei to katheauto apo to kata symbebιkos aitio

 

Από τα αίτια άλλα είναι καθεαυτά και άλλα κατά συμβεβηκός. Γιατί όπως ακριβώς υπάρχει ον καθεαυτό και ον κατά συμβεβηκός, έτσι και αίτιο. Π.χ. στον άνθρωπο το ζώο καθεαυτό υπάρχει, ενώ το λευκό κατά συμβεβηκός· διότι το ζώο κατηγορείται κατά παντός ανθρώπου, ενώ το λευκό όχι. Συνεχίστε την ανάγνωση του «Σε τι διαφέρει το καθεαυτό από το κατά συμβεβηκός αίτιο»