Τι λέγεται τέλειο

What is called complete

What is called complete

 

Τέλειο λέγεται κατά έναν τρόπο αυτό στο οποίο δεν υπάρχει κάτι που να μπορείς να βρεις εκτός του μήτε ένα μέρος, π.χ. τέλειος χρόνος ενός πράγματος είναι αυτός στον οποίο δεν είναι δυνατόν να λάβει κανείς εκτός κάποιον χρόνο που να είναι μέρος τούτου του χρόνου. Συνεχίστε την ανάγνωση του “Τι λέγεται τέλειο”

Με πόσους τρόπους λέγεται η στέρηση

The various ways privation is spoken of

The various ways privation is spoken of

 

Κατά έναν λοιπόν τρόπο λέμε πως ένα πράγμα στερείται κάτι, όταν δεν διαθέτει ένα από εκείνα τα πράγματα που δίνονται από τη φύση, ακόμη κι αν αυτό το ίδιο δεν το διαθέτει εκ φύσεως, όπως, για παράδειγμα, λέμε πως τα φυτά στερούνται οφθαλμών. Συνεχίστε την ανάγνωση του “Με πόσους τρόπους λέγεται η στέρηση”

Γιατί κάποια πράγματα διαφέρουν στο είδος και κάποια όχι

Why some things are different in species and others are not

Why some things are different in species and others are not

 

Θα απορούσε κανείς, γιατί η γυναίκα δεν διαφέρει από τον άνδρα στο είδος, δεδομένου ότι το αρσενικό και το θηλυκό διαφέρουν μεταξύ τους όντας αυτά εναντία. Μα ούτε το αρσενικό ζώο και το θηλυκό ζώο διαφέρουν στο είδος, αν και αυτή η διαφορά υπάρχει ουσιωδώς στο ζώο και όχι όπως υπάρχει η λευκότητα και η μελανότητα, αλλά υπάρχουν αυτά στο ζώο καθότι αυτό ζώο. Συνεχίστε την ανάγνωση του “Γιατί κάποια πράγματα διαφέρουν στο είδος και κάποια όχι”

Πότε ένα πράγμα ενεργεί και τι είναι το δυνατόν

When a thing can act and what is capable of doing something

When a thing can act and what is capable of doing something

 

Υπάρχουν κάποιοι που ισχυρίζονται πως ένα πράγμα δύναται να ενεργεί μόνο όταν ενεργεί, ενώ όταν δεν ενεργεί, δεν δύναται, π.χ. αυτός που δεν οικοδομεί δεν δύναται να οικοδομεί, αλλά δύναται όποιος οικοδομεί την ώρα που οικοδομεί. Tο ίδιο ισχύει και για τις άλλες περιπτώσεις. Συνεχίστε την ανάγνωση του “Πότε ένα πράγμα ενεργεί και τι είναι το δυνατόν”

Πώς λέγεται το πάθος

Ηow afection is spoken of

Ηow afection is spoken of

 

Πάθος λέγεται υπό μία έννοια η ποιότητα κατά την οποία ένα σώμα μπορεί να μεταβληθεί, όπως το λευκό και το μαύρο, το γλυκύ και το πικρό, ή βαρύτητα και η ελαφρότητα, και όσα άλλα παρόμοια. Συνεχίστε την ανάγνωση του “Πώς λέγεται το πάθος”

Με πόσους τρόπους λέγεται το αναγκαίο

Τhe ways in which the necessary is spoken of

Τhe ways in which the necessary is spoken of

Αναγκαίο λέγεται αυτό δίχως το οποίο δεν ενδέχεται να υπάρχει ζωή, καθώς είναι συναίτιο, όπως η αναπνοή και η τροφή στο ζώο είναι αναγκαία· διότι άνευ τούτων είναι αδύνατον να υπάρχει. Συνεχίστε την ανάγνωση του “Με πόσους τρόπους λέγεται το αναγκαίο”

Με πόσους τρόπους λέγεται το άπειρο

The ways in which the infinite is spoken of

The ways in which the infinite is spoken of

 

Πέντε είναι οι τρόποι που λέγεται το άπειρο. Κατά έναν τρόπο άπειρο λέγεται αυτό που από τη φύση του δεν έχει καθόλου πέρας, αλλά είναι σαν κάτι το αδιάβατο και αδιέξοδο λόγω του ότι δεν μπορεί να πορευθεί καθώς δεν είναι διόλου ποσό, όπως ακριβώς λέμε και τη φωνή αόρατη λόγω του ότι δεν υποπίπτει καθόλου στην όψη. Της αυτής φύσεως είναι το σημείο και οι ποιότητες· διότι αυτά είναι άπειρα, το μεν σημείο ότι δεν έχει πέρας όντας αυτό πέρας, λόγω του ότι δεν έχει καθόλου μέγεθος, ομοίως δε και το λευκό και γενικώς η ποιότητα λόγω του ότι δεν έχει καθόλου δίοδο. Συνεχίστε την ανάγνωση του “Με πόσους τρόπους λέγεται το άπειρο”