Τι είναι έλεγχος και πού στοχεύουν οι σοφιστές

What a refutation is and the aims of sophists

Τι είναι έλεγχος και πού στοχεύουν οι σοφιστές

 

Αναφορικά με το τι είναι έλεγχος και πού στοχεύουν οι σοφιστές, ο Αριστοτέλης στους Σοφιστικούς Ελέγχους λέει: Πρώτον θα πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν μας τι στοχάζονται όσοι ανταγωνίζονται και διαφιλονικούν στις συζητήσεις. Πέντε είναι αυτά στον αριθμό: o έλεγχος, το ψεύδος, το παράδοξο, ο σολοικισμός και πέμπτον το να κάνουν τον συνομιλητή τους να φλυαρεί. Συνεχίστε την ανάγνωση του «Τι είναι έλεγχος και πού στοχεύουν οι σοφιστές»

Ποια η διαφορά μεταξύ καθ’ υποκειμένου και εν υποκειμένω

The difference between a thing said of a subject and a thing in a subject

the-difference-between-a-thing-said-of-a-subject-and-a-thing-in-a-subject

 

Απ’ όσα υπάρχουν, άλλα λέγονται κατά ενός υποκειμένου (καθ’ υποκειμένου) και δεν είναι σε ένα υποκείμενο (εν υποκειμένω), π.χ. ο άνθρωπος καθ’ υποκειμένου λέγεται του τάδε ορισμένου ανθρώπου, αλλά δεν είναι σε ένα υποκείμενο· άλλα, ενώ είναι σε ένα υποκείμενο, δεν λέγονται κατά ενός υποκειμένου. Συνεχίστε την ανάγνωση του «Ποια η διαφορά μεταξύ καθ’ υποκειμένου και εν υποκειμένω»

Πώς αντιμετωπίζεις μια κατηγορία

How to deal with an accusation

How to deal with an accusation

 

Όσον αφορά την ανασκευή μιας κατηγορίας, ένας τρόπος είναι να επιχειρείς απ’ όπου θα μπορούσες να διαλύσεις την κακή ιδέα που έχει σχηματιστεί για το άτομό σου· διότι δεν διαφέρει καθόλου αν αυτή η ιδέα έχει εκφραστεί ανοιχτά ή όχι, ώστε τούτο αποτελεί έναν γενικό κανόνα. Συνεχίστε την ανάγνωση του «Πώς αντιμετωπίζεις μια κατηγορία»

Τι χρειάζεται για να γίνει κανείς αξιόπιστος

What one must have in order to be credible

What one must have in order to be credible

 

Για να γίνει λοιπόν κανείς αξιόπιστος, τρία πράγματα χρειάζεται· διότι τόσα είναι και αυτά με τα οποία πιστεύουμε, αν εξαιρέσουμε τις αποδείξεις. Είναι δε τούτα η φρόνηση, η αρετή και η εύνοια. Συνεχίστε την ανάγνωση του «Τι χρειάζεται για να γίνει κανείς αξιόπιστος»

Τα πειστικά μέσα ενός ρητορικού λόγου

the-persuasive-means-of-a-rhetorical-speech

Τhe persuasive means of a rhetorical speech

 

Τα πειστικά μέσα ενός ρητορικού λόγου είναι τριών ειδών. Ένα μέρος βρίσκεται στο ήθος του ομιλητή, ένα άλλο στο να διαθέτει τον ακροατή αναλόγως, και ένα τρίτο στον ίδιο τον λόγο, με το να αποδεικνύει ή να φαίνεται πως αποδεικνύει κάτι. Συνεχίστε την ανάγνωση του «Τα πειστικά μέσα ενός ρητορικού λόγου»

Τα είδη της ρητορικής τέχνης

The kinds of rhetoric art

The kinds of rhetoric art

 

Τα είδη της ρητορικής τέχνης είναι τρία στον αριθμό· αφού τόσοι είναι και οι ακροατές των ρητορικών λόγων. Σύγκειται δε ο ρητορικός λόγος από τρία πράγματα: από αυτόν που μιλάει, από αυτά  που λέει και από αυτόν προς τον οποίο απευθύνεται, ενώ ο σκοπός της ομιλίας αναφέρεται προς αυτόν, εννοώ τον ακροατή. Συνεχίστε την ανάγνωση του «Τα είδη της ρητορικής τέχνης»

Πώς πρέπει να εξετάζουμε τις διαφορές στα πράγματα

Ηow differences should be considered in things

Ηow differences should be considered in things

 

Τις διαφορές, κατά τις οποίες διαφέρουν τα πράγματα μεταξύ τους, θα πρέπει να τις εξετάζει κανείς με δύο τρόπους. Συνεχίστε την ανάγνωση του «Πώς πρέπει να εξετάζουμε τις διαφορές στα πράγματα»