Tag Archives: ομοιότητα

Πώς πρέπει να εξετάζουμε την ομοιότητα στα πράγματα

12102014988

Read English version here!

Τὴν δὲ ὁμοιότητα σκεπτέον ἐπί τε τῶν ἐν ἑτέροις γένεσιν͵ ὡς ἕτερον πρὸς ἕτερόν τι͵ οὕτως ἄλλο πρὸς ἄλλο͵ οἷον ὡς ἐπιστήμη πρὸς ἐπιστητόν͵ οὕτως αἴσθησις πρὸς αἰσθητόν (γνωστικαὶ γὰρ τῶν ἀντικειμένων αὐταῖς)· καὶ ὡς ἕτερον ἐν ἑτέρῳ τινί͵ οὕτως ἄλλο ἐν ἄλλῳ͵ οἷον ὡς ὄψις ἐν ὀφθαλμῷ͵ νοῦς ἐν ψυχῇ (δυνάμεις γάρ)͵ καὶ ὡς γαλήνη ἐν θαλάττῃ͵ νηνεμία ἐν ἀέρι (ἑκάτερον γὰρ ἠρεμία). μάλιστα δὲ ἐν τοῖς πολὺ διεστῶσι γυμνάζεσθαι δεῖ· ῥᾷον γὰρ ἐπὶ τῶν λοιπῶν δυνησόμεθα τὰ ὅμοια συνορᾶν. σκεπτέον δὲ καὶ τὰ ἐν τῷ αὐτῷ γένει ὄντα͵ εἴ τι ἅπασιν ὑπάρχει ταὐτόν͵ οἷον ἀνθρώπῳ καὶ ἵππῳ καὶ κυνί· ᾗ γὰρ ὑπάρχει τι αὐτοῖς ταὐτόν (κοινὸν γὰρ αὐτοῖς τὸ πεζόν)͵ ταύτῃ ὅμοιά ἐστιν.

Developed by White Dynamics