Περί ημών

Σκοπός της παρούσης σελίδας είναι η γνωστοποίηση του έργου του Αριστοτέλους μέσα από άρθρα και μαθήματα που παραπέμπουν στη φιλοσοφία του και αναδεικνύουν το κάλλος και το εύρος της οξυδέρκειάς του.

Η σελίδα μας, θα λέγαμε, δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα μικρό βήμα προς την πραγμάτωση ενός ευγενούς σκοπού: τη διατήρηση της σοφίας των προγόνων μας, και δη της Αριστοτελικής, και, γιατί όχι, τη συνέχεια αυτής δια των δικών μας λόγων.

Τα άρθρα μας, εμπνευσμένα με τους λόγους του και φιλοτεχνημένα από εμάς, φέρουν τον ακροατή πλησίον της φιλοσοφίας του υπενθυμίζοντάς του όχι μόνο τη διαχρονικότητα αυτής αλλά και την αναγκαιότητά της. Τα δε μαθήματα βοηθούν στην κατανόηση των λόγων του με απώτερο στόχο την αναδόμηση του λογισμού μας.

Ελπίζουμε να εναγκαλιστείτε και συνάμα να στηρίξετε ετούτη την προσπάθειά μας.

Με εκτίμηση

Γεώργιος Α. Κότσαλης

Developed by White Dynamics